Full tillit til rådmannen

Einar Vik Arset fekk stadfesta frå Ulstein formannskap at dei har full tillit til han. (arkivfoto) 

Nyhende

Ulstein formannskap vedtok tysdag denne veka at dei har full tillit til rådmann Einar Vik Arset.

Formannskapet diskuterte rådmannen sine næringsinteresser i tråd med kontrollutvalet sitt vedtak tidlegare i vår.

Formannskapet kan ikkje sjå at rådmannen har handla i strid med arbeidsavtalen pkt 12, og konkluderer med at rådmannen sine næringsinteresser ikkje er i strid med kommunens.

Vedtaket vart fatta som eit fellesframlegg og vart vedteke samrøystes.


Meir om saka:

Kritiserer rådmannen

Vanylven-rådmannen er litt overraska over saka

Skal kontakte Vanylven

Krediterer faktura frå Vanylven

– Saka har kome skeivt ut