Hareid kommune:

Kuttar 4,6 mill i driftsbudsjettet

Hareid formannskap gjekk i møtet måndag inn for å kutte 4,6 millionar i driftsbudsjettet for 2018.

Fakta: Økonomileiar Egil Mortensen i Hareid kommune orienterte formannskapet om dei økonomiske fakta. Foto: Leiv Arne Grimstad  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Men verken rådmann eller politikarar visste korleis kommunen skulle gjennomføre kutta. Det blir tilsynelatande opp til einingane sjølve å finne ut korleis. I hovudsak er det velferd og oppvekst, som kvar må skjere ned 1,9 mill. kroner, som må kutte i sine alt stramme budsjett. Enkelte av formannskapsmedlemene gav uttrykk for at kutta var umulege å få til.