Avsluttar demokratiprosjektet

Fekk ikkje pengar til å halde fram prosjektet.

Demokratiprosjektet til Sunnmøre regionråd IKS blir avslutta eit år før tida. Grunnen er at dei ikkje fekk støtte til vidare drift av prosjektet frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Erlend Krumsvik har vore prosjektleiar. 

Nyhende

Demokratiprosjektet til Sunnmøre regionråd IKS blir avslutta eit år før tida. Grunnen er at dei ikkje fekk støtte til vidare drift av prosjektet frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Prosjektet skulle eigenleg vare fram til våren 2019, men no er det avslutta.

Alle kommunane på Sunnmøre var med i prosjektet, bortsett frå Vestnes og Ørskog.

Erlend Krumsvik, som var prosjektleiar for prosjektet, takkar kommunestyra for at dei har sendt delegatar til møte.

– Dette prosjektet har truleg vore unikt i norsk politisk samanheng, då det har samla folkevalde frå nær alle kommunane på Sunnmøre. Erfaringar har blitt utveksla, og kjennskap og vennskap har blitt etablert, skriv han.