Frå «The Five Beats» til Bigset kulturoase:

Donerte PA-anlegg

Ungdomane i Bigset kulturoase har fått eit heftig PA-anlegg frå veteranane i «The Five Beats».

Gir til ungdomen: Jogeir Gjerde, Johannes Bjåstad og Atle Gjerde på Bigset kulturoase. Gjerde-brørne og «Five Beats» har gitt eit PA-anlegg som i si tid kosta i overkant av 200.000 kroner til Bigset kulturoase. Foto: Andreas Bjerknes  Foto: Andreas Steinnes Bjerknes

Nyhende

– Vi vurderte om vi skulle selje utstyret, og då hadde vi nok fått nokre tusen for det, men vi bestemte oss i staden for å gje det til Bigset kulturoase, fortel Atle Gjerde i «The Five Beats».