Laurdagsprat:

Lovas lange, hjelpande arm

Hans-Eirik Pettersen vaks opp i fjøresteinane i Vesterålen og såg føre seg eit yrkesliv på sjøen. I staden blei han politi og er no lensmann i Ulstein og Hareid. Kva skjedde, eigentleg?
Nyhende

– Då eg var ferdig med militærtenesta, søkte eg både polithøgskulen og skipsingeniørutdanning. I månadene før studiestart fekk eg så tilbod om eit vikariat på lensmannskontoret i Sortland. Dermed var eg fanga i politiyrket, fortel Hans-Eirik Pettersen.