Laurdagsprat:

Lovas lange, hjelpande arm

Hans-Eirik Pettersen vaks opp i fjøresteinane i Vesterålen og såg føre seg eit yrkesliv på sjøen. I staden blei han politi og er no lensmann i Ulstein og Hareid. Kva skjedde, eigentleg?
Nyhende

– Då eg var ferdig med militærtenesta, søkte eg både polithøgskulen og skipsingeniørutdanning. I månadene før studiestart fekk eg så tilbod om eit vikariat på lensmannskontoret i Sortland. Dermed var eg fanga i politiyrket, fortel Hans-Eirik Pettersen.

Vi er tilbake på 80-talet, den gongen det var mogleg for ein 20-åring å jobbe som politi med berre vidaregåande og militærteneste på CV-en. – Eg er ein kar som likar å møte andre menneske, så eg kunne ikkje la vere å teste ut yrket.