Ulstein forventar balanse i 2018

Men dette føreset framleis stram styring, varslar økonomileiar Steinar Nummedal.

Ulstein: Ulstein kommune trur dei vil kome ut i balanse i 2018, med stram styring.  Foto: Marius Myklebust

Nyhende

Tertialrapporten gir status på tenesteproduksjon, økonomi og sjukefråvær i Ulstein kommune i perioden mai til august.