Svein Roppen AS feirar 40 år:

– Det heile tok av under ein god, gammal gnalljefrost

Svein Roppen AS feirar 40 år no i oktober. Det har vore fire tiår med stor utvikling i bransjen, og opp- og nedturar.

Heile gjengen: Her er dei samla, dei i alt 12 tilsette i Svein Roppen AS. Frå venstre ser ein Trond Roppen, Jostein Roppen, Tomas Reikertas, Hlynur Stefansson, Steven Kempton, Åge Dimmen, Michael Chrusciel, Tord Lejon, Cathrine Strand, Miguel Glischke, Torgunn Roppen og Svein Roppen. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

I oktober 1978 starta den gong 23 år gamle Svein Roppen si eiga røyrleggjarverksemd, med lager og verkstad på Flø.