– Må sette på bremsene

Øyvind Grimstad meiner Hareid kommune må vente med dei store investeringane i budsjettet.

Investeringar på vent: Øyvind Grimstad meinte Hareid kommune må vente med dei unødvendige investeringane, sjølv om det er mykje ein kan ønskje seg etter mange år på ROBEK.  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Der er det mellom anna lagt inn fotballhall, nytt bibliotek, rundkøyring og bustadfelt på Holstad.

Ifølgje rådmannen vil lånegjelda til Hareid kommune auke kraftig med desse investeringane, og Øyvind Grimstad meiner den ekspansive investeringsplanen er den største utfordringa i budsjettet.