– Må sette på bremsene

Øyvind Grimstad meiner Hareid kommune må vente med dei store investeringane i budsjettet.

Investeringar på vent: Øyvind Grimstad meinte Hareid kommune må vente med dei unødvendige investeringane, sjølv om det er mykje ein kan ønskje seg etter mange år på ROBEK.  Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Der er det mellom anna lagt inn fotballhall, nytt bibliotek, rundkøyring og bustadfelt på Holstad.