– Vi blir lett avslapning- og nytingsorienterte

Roma: Av store opplevingar Bigset Blandakor har hatt desse åra ruvar Roma-turen i 2015, då koret fekk synge i Pantheon-katedralen under Svein Eiksund si leiing. 

Nyhende

No har eg også vore med på å legge ned eit kor. Det skjedde i det 37. året etter at koret vart skipa i 1982.