Mykje liv og røre på Reiten i helga:

– Kjekt med mykje aktivitet

Det er inga tvil om at aktiviteten i Ulstein kulturskule er stor. Rektor Julianne Hauge fortel at ho vil det skal vere mykje liv og røre i lokala på Reiten.
Nyhende

Uansett kvar ein gjekk i lokala til kulturskulen i helga høyrde ein lyd – anten det var fengjande beats frå hip hop-musikk eller flotte tonar frå ulike instrument.