Utløyser millionkrav

UBS Eiendom: Helge Myklebust er dagleg leiar i UBS Eiendom AS. UlsteinvikBibelsenter eig dette selskapet, som igjen står som eigar av Bjørndalvegen 11. 

Nyhende

Møtesalen til Ulsteinvik Bibelsenter kan verte langt dyrare enn det dei rekna med.