NVE med vindkraftanalyse av Norge:

Hareidlandet er godt eigna for vindkraftutbygging

Ingen ting er avgjort, men i NVE sin analyse av vindkraftutbygging i Norge kjem det fram at store deler av fjellheimen nord for Hareidsdalen, både på Ulstein- og Hareid-sida, er godt eigna for vindkraft.

Godt Eigna Løkeberget mot vestsida av Melshornet, kan vere ein plass der NVE ønskjer vindkraftproduksjon. 

Nyhende

NVE (Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen) har levert forslaget sitt til nasjonal ramme for vindkraft på land. Der blir det peika ut 13 område i Norge som dei meiner er best eigna.