Vest-Miljø vil gjere fleire forbetringar

Formannskapet sa ja

Vest-Miljø As i Brandal vil utbetre kaia, byggje ein ny hall og nytt brakkebygg. Rådmannen sa nei, men formannskapet sa samrøystes ja.

Satsar: Vest-Miljø As i Brandal planlegg fleire utbetringar på området sitt. Kaia skal utbetrast, ein ny hall til sortering førast opp og ein ny brakkerigg dei kan opphalde seg i. Skisse: J. Moldskred AS 

Nyhende

Hareid formannskapet reiste sist veke på synfaring til Brandal. Der møtte dei styreleiar/dagleg leiar Severin Eilertsen i Vest-Miljø AS.