Presenterte Tussaligaen og snakka om e-sport og nettvett:

– Sjå borna dykkar

Nettvett Alexis Lundh snakka mykje om nettvett, og det å ta ein aktiv del i borna og ungdommane sin kvardag.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

E-sport veks i Norge, og i år lanserte også Tussa ein eigen liga for e-sport, Tussaligaen. I samband med dette ønskte Tussa i samarbeid med Barnevakten å gjere foreldre og føresette meir klare over deira rolle i høve born og unge.