Desse eigedomane skifta eigar i mai

Nyhende

Mai har vore ein temmeleg aktiv månad i eigedomsmarknaden på ytre søre Sunnmøre og i Ulstein vart det registrert 33 tinglysingar i løpet av den seinaste månaden. Av dei 33 var det éin eigedom som gjekk for over fire millionar kroner.