Tid for influensavaksine

– Gravide bør ta vaksine

Vaksine: I år oppmodar jordmor Ellen Grete Flø Bersås og leiande helsesjukepleiar Kristin Meli i Ulstein spesielt gravide til å vaksinere seg mot influensa. Gravide er ekstra utsette for å få komplikasjonar som følgje av influensa. Vaksinen vernar også fosteret.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Leiande helsesjukepleiar Kristin Meli meiner alle som er i ei risikogruppe bør vaksinere seg. Det gjeld mellom anna alle gravide som er 12 veker eller meir på veg.