Kva gjer at born og unge sluttar med idrett?

Arve Hatløy trur ikkje Karsten Warholm ville blitt verdsmeister om dei hadde følgt råda frå ekspertane då han var tidleg i tenåra.

Godt miljø: Arve Hatløy (t.h.) meiner det er viktig å skape gode treningsmiljø der ungdomane likar å kome saman og trene, då får ein også resultat. Det er vanskeleg å vite kven som vil slå gjennom i vaksen alder når barnet er 12–13 år. Niels Leenders (t.v.) var samd i at det er viktig å ha det moro saman. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Ung Arena har i det siste arrangert fleire debattar på Ulstein bibliotek. Sist torsdagskveld var temaet korleis me kan unngå at mange i barne- og ungdomsidretten fell ifrå.