Desse eigedomane skifta eigar i desember

Nyhende

2019 vart avslutta slik store delar av året elles, der det var i Herøy ein såg størst rørsle i eigedomsmarknaden, med Ulstein eit hakk bak.