Kommentar frå Fjord 1

Jobbar med saka

Leiinga i Fjord1 vil ikkje spekulere i om det høge sjukefråveret skuldast stort arbeidspress eller usikre tider.

Hadarøy: Fjord1 vil ha fire tilsette på jobb på natta og fem på dagtid. Foto: Ole-Ottar Høgstavoll. 

Sjukefråværet kan vere sesongavhengig.

Terje Seljestokken
Nyhende

Administrerande direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 vil ikkje kommentere saka og ber Vikebladet Vestposten snakke med Terje Seljestokken i staden.