- Barnehagen er i så dårleg stand at ei utviding er bortkasta

Fleire kommunestyrepolitikarar møtte fram for å få med seg synfaringa i Sundgotmarka barnehage måndag kveld.  Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Foreldra i Sundgotmarka barnehage ber kommunestyrepolitikarane i Ulstein om å høyre på dei.