- Viktig å gjere det trygt for borna

Tomas Myklebust er kommunepsykolog i Ulstein.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Kommunepsykolog i Ulstein, Tomas Myklebust, seier at det er viktig å prate med borna om situasjonen som har oppstått på grunn av koronaviruset. I går vart det bestemt at alle barnehagar og skular i heile landet skal stengast.

Myklebust seier at det kan vere greitt å skåne dei aller yngste borna:


Men kva skal ein seie til dei litt eldre borna?


Her utdjupar Myklebust korleis ein kan snakke med borna:


Kommunepsykologen starta i år med arrangementet Psykologtimen, ein gong i månaden på biblioteket i Ulsteinvik. Han fortel at han og sokneprest Margit Lovise Holte kjem til å spele inn ein spesialversjon av Psykologtimen, der koronaviruset er tema. Opptaket blir etter planen lagt ut på kommunen si nettside i løpet av helga.

Og Myklebust seier at også dei vaksne treng å snakke om koronasituasjonen:


Kommunepsykologen i Ulstein er på plass

Vil møte folk på deira arena