Grønt lys for ballbinge i Haddal

Illustrasjonsbilete av ballbingen i Eiksund. Også ballbingen i Haddal vil bli utstyrt med basketmål i tillegg til fotballmål.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

FAU ved Haddal skule har i mange år arbeidd for å få på plass ein ballbinge ved skulen. Ballbingen vil vere eit positivt tilskot til både bygda og skulen.