La det runge mellom bakkar og berg

Hareid kommune har mange flotte korsongarar i kommunen. No oppmodar dei alle som vil om å vere med å syngje "Nordmannen", også dei som ikkje syng i kor til vanleg kan bidra.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Hareid kommune oppmodar alle innbyggjarane sine om å vere med å syngje "Nordmannen", eller "Mellom bakkar og berg" om du vil. Hareid har stolte tradisjonar for korsong, og dette er ein song som mange kan, og som passer godt å syngje mellom bakkar og berg, som Hareid ligg.

På grunn av smittefare for koronaviruset kan ein ikkje samle store folkemengder, og det blir ein annleis 17. mai, men kommunen har tenkt kreativt.

Informasjonskonsulent Erlend Friestad oppmodar alle som har lyst til å vere med å syngje "Mellom bakkar og berg". Kommunen ber folk sende inn film av seg sjølve medan dei syng. For at alle skal halde same takt og tone, har Svenning Veiseth produsert og spelt inn eit bakgrunnsspor som alle skal høyre på medan dei syng inn si stemme.- Om nokon er modige nok til å ta 2. eller 3. stemmen, kan dei det, seier Friestad, som også synest det er kult om nokon vil spele fele eller andre instrument å sende inn. Du kan vere aleine på filmklippet eller ta med fleire frå familien din.

Alle klipp må sendast inn innan 10. mai, så Nanseth Media får tid til å klippe alt saman til ein felles film, og dei ulike stemmene blir del av eit felles kor. Arild Grimstad er også involvert i prosjektet, for å bidra med det kortekniske.

Om du følgjer denne lenka finn du både tekst og melodi.

Det er fleire andre som har gjort liknande innspelingar, som til dømes Kringkastingsorkesteret som speler "All by Myself", ein video som har blitt delt mange gonger på Facebook.

- Det er berre å setje igang. Eg håper folk vil ta utfordringa, oppmodar Friestad.

Filmen har premiere 17. mai og er del av den felles kommunale feiringa for å samle innbyggjarane i Hareid til felles feiring.