Raskaste formannskapsmøtet på lenge

Også dette formannskapsmøtet vart gjennomført som videomøte. 

Nyhende

Hareid formannskap gjennomførte i ettermiddag møtet sitt på i underkant av tjue minutt. Og alle tre vedtaka var samrøystes.