Slik fordelte levekårsutvalet 25 000 kroner

Pinsemenigheten Filadelfia søkte om 25 000 kr til å kjøpe to nye prosjektorar i hovudsalen, og ei datamaskin til å vise bilete/film i andreetasjen. Dei får 5000 kr. Arkivfoto:  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Levekårsutvalet i Ulstein kommune fordelte på sist møte 25 000 kroner til gode formål. Dei hadde fått inn fem søknader om pengar, der det til saman vart søkt om langt meir enn dei pengane dei hadde til rådvelde å dele ut.