Så mykje gjekk Hareid i pluss i fjor

Det gjekk betre enn budsjettert med økonomien til Hareid kommune i 2019.   Foto: Leiv Arne Grimstad

Nyhende

Hareid kommune hadde i 2019 større inntekter enn utgifter, og gjekk såleis med eit overskot. Overskotet i 2019 vart på 1 278 578 kroner, det vil seie i underkant av 1,3 millionar.