Regionen vår bør ha mykje å vinne på at næringsforeiningane står saman

Næringsforeininga for Søre Sunnmøre: Daniel Garden, Oddbjørn Indregård, Merethe Hjertø Flusund, Roar Vikene, Julie Sundgot Andersen, Idar Flø, Odd Magne Vinjevoll og Tor Inge Nygård vil samarbeide meir for regionen Søre Sunnmøre. Dei presiserer at det er ikkje nytt for dei å samarbeide, men no formaliserer dei samarbeidet meir.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Samarbeid er sjeldan feil. Difor er det positivt at næringsforeiningane på Søre Sunnmøre no formaliserer samarbeidet for, som dei seier, å stå sterkare saman.