Ingen ny koronasmitte i Ulstein

Nyhende

Fredag kveld er det fleire som har kontakta redaksjonen i Vikebladet Vestposten med spørsmål om ny koronasmitte i Ulstein kommune. Dette fordi VG si oversikt viser to nye tilfelle fredag.

Vikebladet Vestposten har vore i kontakt med kommuneoverlegen i Ulstein, som etter å ha konferert med sine kjelder konkluderer med at det ikkje er påvist ny smitte i kommunen. Seinast torsdag kom det svar på 31 prøver tatt denne veka, der alle var negative.I Ulstein kommune si oversikt er det ikkje påvist nye smittetilfelle av koronaviruset sidan byrjinga av april. Ulstein kommune har sjølve registrert ni tilfelle i kommunen. På Folkehelseinstituttet til MSIS-register er kommunen registrert med 11 tilfelle, men heller ikkje der er det registrert tilfelle sidan april. I VG si oversikt er det også registrert 11 smitta tilfelle. Det samsvarer med MSIS-registeret, men ikkje opplysningane om to nye tilfelle fredag. Samstundes er ikkje oversikta til VG feilfri, då dei mellom anna ikkje har fått med dei to siste stadfesta tilfella i Ørsta kommune.