Trekkjer seg frå den daglege drifta i Ulstein Group

Tore Ulstein går av som visekonsernsjef i Ulstein Group og administrerande direktør i Ulstein Design & Solutions.  Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Nyhende

Tore Ulstein har trekt seg frå den daglege drifta av Ulstein Group, med verknad frå 1. september. Han held derimot fram i styreverva sine.