Ber om hjelp frå bilistar

vekk: 110-sentralen i Møre og Romsdal etterlyser to brannsløkkingsapparat – som laurdag blei fjerna frå eit skap i Eiksundtunnelen. Foto: 110-sentralen Møre og Romsdal. 

Det er uansvarleg å utføre slikt skadeverk, og eg har lite til overs for den eller dei som gjer slikt

Tor Sæther, lensmann
Nyhende

Både politi og vegvesen fortvilar over at det stadig blir fjerna brannsløkkingsapparat frå tunnelane i Eiksundsambandet.