Frå søndag blir Skatte-Noreg samla på éin stad

På nettsida til Skatteetaten kan ein mellom anna tipse viss ein har mistanke om skattesvik. Frå søndag overtek etaten også oppgåvene til kemneren i kommunane. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK 

Nyhende

Den 1. november overtek Skatteetaten oppgåvene som kemnerane i kommunane har no, som å krevje inn skatt og kontrollere skattar og avgifter.