Bigsetmessa vert arrangert for 30. gong førstkomande laurdag

Lovar ei trygg og god messe

– Dersom alle følgjer dei tiltaka vi set i verk for smittevern, vil også Bigsetmessa 2020 gå føre seg på ein sikker og god måte.

Flyttar utandørs: Under Bigsetmessa plar skulen vere fylt til randa av ulike utstillarar. På grunn av koronasituasjonen vert årest utgåve av messa flytta utandørs og talet på utsillarar vert avgrensa. Biletet er frå 2017. Arkivfoto: Ole- Ottar Høgstavoll 

Nyhende

Rakel Dyrhaug i arrangørnemnda fortel at dei har arbeidd nøye og grundig med smitteverntiltaka slik at Bigsetmessa også skal kunne gå føre seg på ein trygg måte også i korona-året 2020.