Desse eigedomane skifta eigar i desember

Nyhende

2020 er nesten over, men også i desember er det ei rekkje eigedomar som har skifta eigar på ytre søre. I Ulstein kommune vart det registrert 23 tinglysingar i løpet av årets siste månad, to færre enn i Herøy.