Ber kommunen ta over gjelda til fjernvarmeselskapet

  Foto: UFAS: Arkivfoto frå dagleg leiar Aage Christensen og prosjektleiar Anne Hestflått orienterte Ulstein formannskap 1. desember 2020.

Nyhende

Det er kalla inn til ekstraordinær generalforsamlinga i Ulstein Fjernvarme AS førstkomande tysdag.