Opposisjonspartia samde om lågare ferjeprisar

Folk langs kysten har opplevd ein kraftig auke i ferjeprisane. Biletet viser ei heilelektrisk ferje på Sognefjorden. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK 

Nyhende

Ap, Sp, SV, Raudt og Frp vart måndag kveld samde om eit felles forslag om lågare ferjeprisar som skal stemmast over i Stortinget tysdag.