Regjeringa skjerpar krava til kunstgrasbanar

Bildet er frå parkeringsplassen ved Høddvoll.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende