Positive til handsaminga av NTP

Harald Tom Nesvik (styreleiar i Hafast) og Lene Trude Solheim (dagleg leiar i Hafast) er nøgde med transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget si handsaming av Nasjonal Transportplan  Foto: Hafast

Nyhende

Harald Tom Nesvik, styreleiar i Hafast og dagleg leiar Lene Trude Solheim er nøgde med transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget si handsaming av Nasjonal Transportplan.