Sjøpapegøyene på Runde:

Labert hekketilslag, men stor aktivitet i fuglefjellet i sommar

– I år har det vore eit labert hekketilslag for lundane på Runde. Til trass for tilsynelatande god aktivitet gjennom våren, har det vore lite fuglar som har lagt egg.

Ny av året: Denne vesle rakkaren er eit av dei nye tilskota til lundefuglbestanden på Runde.  Foto: Arild Hareide/Runde Miljøsenter.

Nyhende

(Sunnmørsposten): – Ein får vere veldig hands-on. Du får sjå med eigne auge kva som faktisk skjer i fjella. Det er dessverre, for dei fleste artane, sånn at det går gale vegen. Men vi har lyspunkt, og dei må ein verdsette, seier Ingar Støyle Bringsvor.