Har opplevd stor auke under pandemien

Cecilie Brungot er dalgeg leiar av Vinmonopolet på Blåhuset i Ulsteinvik. Dei har opplevd ein auke i alkoholsalet under koronapandemien, noko ho mellom anna forklarer med mindre reising og dermed færre høve til å handle på tax-free.  Foto: Karine Jonsrud Pedersen

Nyhende

Pandemien har ført til at fleire handlar alkohol heime framfor på grensa og i taxfree. Berre i 2020 blei det selt 29 prosent fleire liter på Vinmonopolet i Ulsteinvik, samanlikna med 2019.