Meiner nabokommunane bør sleppe dyrare drivstoff

Avgiftsauke: Akkurat prisnivået ein ser på lystavla ved Uno X i Ulsteinvik på dette bildet representerer ikkje nivået som har vore gjeldande i lengre tid. Dette var prisane drivstoffselskapet sette for å heidre Ulstein og regionen rundt etter OL-gullet til Karsten Warholm. Kommunane Ulstein og Hareid kan ifølgje NAF ikkje rekne med å bli skjerma dersom regjeringa bestem seg for å auke drivstoffavgifta. Det kan derimot fleire av nabokommunane.  Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Eit stort tema under dei pågåande sonderingane og forhandlingane om ein raudgrøn regjeringsplattform på Hurdalsjøen er kor mykje ein skal betale for bildrivstoff i framtida.