Eit sjeldant syn

Nyhende

At endringane i Ulsteinvik er store, er dette fotoet eit døme på. Born i dag veit vel knappast kva ei hes er for noko, men for nokre tiår sidan var det eit vanleg syn å sjå folk i arbeid med å setje opp heser og dermed sikre seg tørrhøy til buskapen utover vinteren og våren.