To ordførarar med ulikt syn på statsbudsjettet

Knut Erik Engh synest ikkje statsbudsjettet var så verst, medan Bernt Brandal er skuffa.  

Nyhende

Klokka ti i føremiddag la finansminister Jan Tore Sanner (Høgre) fram den avtroppande regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Budsjettframlegget han overleverte stortingspresident Eva Kristin Hansen var på over 13 kilo, og inneheldt særs mange tal.