Har Hareidsstemna mista særpreget sitt?

kommentar

Hareidsstemna 1984: Hareid skulekor, dirigert av Arild Grimstad. Faksimile frå Vestposten 

Nyhende

Ei ny kulturveke, Hareidsstemna, står no for døra. I det høvet kan det vere interessant og på sin plass med eit tilbakeblikk på bakgrunnen for stemnet. Då må vi faktisk gå nesten 200 år bakover. I denne samanhengen er Lars Hareide den sentrale ”grunnleggaren” av det som skulle utvikle seg til å bli særmerket for hareidskulturen: songen. ”De i Hareid treng ikkje orgel,” som biskop Hognestad sa ved innviinga av kyrkjeorgelet i 1919.