Må sone i fengsel

Ein mann i sekstiåra frå Hareidlandet er funnen skuldig i å ha drapstruga ein banktilsett.

Tingretten meiner drapstrugslane var eigna til å framkalla alvorleg frykt- sjølv om mannen ikkje meinte alvor.

Nyhende

Det heile starta tidlegare i år, då mannen fekk avslag på søknaden om å få utsetje avdraget på huslånet.