Sa nei til regjeringa sitt kuttforslag

Dei private barnehagane i Ulstein kommune stengde dørene litt tidlegare onsdag – og møtte fram ved Ulstein rådhus for å protestere mot regjeringa sine føreslegne tilskotskutt.

Markering: Både leiarar, tilsette, føresette og born frå dei private barnehagane i Ulstein kommune møtte fram ved Ulstein rådhus onsdag. Her er det Perny Austnes, eigar av Sætra barnehage og Vikemarka barnehage, som talar til dei frammøtte.   Foto: Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Det har vore ein stor politisk debatt dei siste åra kring endringar i korleis private barnehagar skal finansierast.