Solberg: Fylka sjølv er ansvarlege for ferjeprisane

foto