Våren er den tida her på Sunnmøre at fjøra er størst og vi får såkalla gjøfjøre. I dag søndag 19. april gjekk havnivået ned til 15 cm under «sjøkartnull» klokka 6. Det same utslaget er venta klokka 19 i dag.

Årets største gjøfjøre hadde vi 20.-21. mars i år. Då gjekk fjøra ned til 17 cm under sjøkartnull.

Grunnen til gjøfjøre er månen sin posisjon på himmelen, lufttrykket og vindretninga. At vi har fått eit høgtrykk og at det bles frålandsvind aukar utslaga.

Også måndag 20. april blir det stor gjøfjøre: - 12 cm klokka og minus 11 cm klokka 19. Tysdag 21. april går fjøra 7 cm under sjøkartnull klokka 08.

Men med desse utslaga er vi ferdige med gjøfjøresesongen 2015 og må truleg vente til neste vår på liknande utslag.