Stranda-ordføraren tek over styreleiar-jobben i Sunnmøre Regionråd etter Hareid-ordføraren.

Det var under eit representantskapsmøte i Ørsta førre fredag at Jan Ove Tryggestad blei valt til ny leiar. Leiarvervet er på to år.

Anders Riise blei valt som styreleiar i 2014, og har vore leiar i èin periode.