I denne oversikta kan du sjå alle eigedomstransaksjonane som har blitt gjennomført i Ulstein, Hareid, Herøy og Sande sidan 1. januar 2005 og fram til i dag.

Les også: Ulsteinvik er mest populært.

Les også: Her er dei dyraste bustadane.

Les også: Fritidsvinnarar på Sandsøya.

Forklaring til kartet: Kvar sirkel viser kor mange eigedomar som er selt i eit område. Klikk på sirkelen for ei meir detaljert visning. Du kan også klikke deg inn på kvar einskild eigedom for å få historikk. Du kan velje å nytte ei kartvisning eller du kan sjå flyfoto over området ved å trykke på firkanten på høgresida i toppen av biletet.