Her vert trafikken lysregulert i fleire veker

foto